ZŻNSZ Okręg Szczecin

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin działa w stolicy Pomorza Zachodniego oraz na terenie regionu już przeszło dwadzieścia lat.

Skupiamy w swoich szeregach osoby kultywujące pamięć o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji podziemia narodowego walczących z niemieckim, sowieckim i rodzimym komunistycznym okupantem, o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę.
Jesteśmy pasjonatami przede wszystkim historii oraz idei Narodowych Sił Zbrojnych i mimo pochodzenia z różnych środowisk, o różnym wieku czy zawodzie, łączy nas wspólna pasja oraz świadomość konieczności przekazywania jej innym.

Celami Okręgu Szczecin jest kultywowanie tradycji podziemia narodowego, branie udziału w uroczystościach patriotycznych, edukacja historyczna i pomoc kombatantom.

Idee Narodowych Sił Zbrojnych przekazujemy młodemu pokoleniu. W myśl tych właśnie idei staramy się tworzyć więzi między Bohaterami walk o wolność i niepodległość Polski oraz młodymi ludźmi, często bezskutecznie szukającymi autorytetów, czy korzeni swej tożsamości.

 

Więcej informacji oraz bezpośredni kontakt z nami uzyskacie Państwo pod linkami:

– Facebook: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin –https://www.facebook.com/pages/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Narodowych-Si%C5%82-Zbrojnych-Okr%C4%99g-Szczecin/277459875795637?fref=ts

– Internet: www.nsz.com.pl

– Kontakt mailowy: zznszszczecin@gmail.com