O nas

Celem Porozumienia Środowisk Patriotycznych jest przede wszystkim propagowanie patriotyzmu wśród Polaków i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski, ze szczególnym naciskiem na wspieranie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży.
Chociaż organizacje wchodzące w skład PŚP idą różnymi drogami to łączy je jeden wspólny cel: wielkie przywiązanie do własnej tradycji i historii, poszanowanie dla narodowych wartości. Swoją pracą chcemy przyczynić się do wielkości naszego Narodu, a zarazem Ojczyzny.
By osiągnąć ten jakże ważny cel Porozumienie Środowisk Patriotycznych:

  • promuje i wspiera inicjatywy patriotyczne
  • organizuje,współorganizuje i bierze czynny udział w obchodach świąt narodowych oraz rocznic ważnych dla naszej historii-
  • organizuje spotkania edukacyjne i informacyjne (konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, wycieczki,etc.)
  • organizuje wydarzenia kulturalne (koncerty, wystawy, etc.)
  • organizuje wszelkie inne przedsięwzięcia rozpowszechniające patriotyzm

Porozumienie Środowisk Patriotycznych nie jest i nie będzie organizacją polityczną ,nie jest podporządkowane żadnej partii ani formacji politycznej,współpracujemy z wieloma partiami,organizacjami,środowiskami,które chcą realizować te same cele ,które nam przyświecają,chcą pomóc,lub mają ciekawe pomysły.
Preferujemy aktywność w miejsce bierności.Każdy może otrzymać naszą pomoc w organizacji lub promocji inicjatyw patriotycznych,nasze Porozumienie jest otwarte na współpracę.
Podmiot który organizuje dane przedsięwzięcie występuje w roli organizatora ,natomiast Porozumienie Środowisk Patriotycznych organem wspierającym,popierającym lub promującym dane przedsięwzięcie.Na plakatach i wszelkich innych materiałach informacyjnych umieszczane będą tylko nazwy podmiotów organizujących daną inicjatywę oraz logo Porozumienia Środowisk Patriotycznych.

SPRAWIMY BY PATRIOTYZM BYŁ ZNÓW ATRAKCYJNY !!!