Uroczystości 77 Rocznicy zbrodni katyńskiej – Szczecin, 11 kwietnia 2017 r.

Tadeusz 11 kwietnia 2017 0
Uroczystości 77 Rocznicy zbrodni katyńskiej – Szczecin, 11 kwietnia 2017 r.

Umieszczamy tę relację zamieszczoną na stronie naszego Okręgu pod linkiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=601864706688484&id=277459875795637. Zachęcamy do jej przeczytania i oglądnięcia jakże pięknych zdjęć. Za udostępnienie niektórych zdjęć tej galerii dziękujemy Pani Annie Nieradka.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin nie zapomniał o zamordowanych przez sowietów oficerach, podoficerach, lekarzach, nauczycielach, policjantach, urzędnikach, o zamordowanej kresowej inteligencji. Dziś, delegacja Okręgu Szczecin ZŻNSZ, podczas uroczystości 77. rocznicy zbrodni katyńskiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, symbolizującym ludobójstwo sowieckie dokonane na dziesiątkach tysięcy Polaków. Zamordowani spoczywają w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, Pietichatkach i innych miejscach, także nieznanych, zroszonych polską krwią. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła przede wszystkim rodziny zamordowanych, które w kolejnych pokoleniach, czczą swoich ojców, braci i innych krewnych. Wraz z zebranymi przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, wojskowych, organizacji pozarządowych, młodzieżą szkolną, pocztami sztandarowymi, modliliśmy się o ich dusze i zbawienie. Wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień oraz Apelu Poległych. Cześć pomordowanym oddały Kompanie Honorowe: Wojska Polskiego oraz Policji. Mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z synów zamordowanego w Katyniu oficera: p. kpt. Zbigniewem Piaseckim ps. „Czekolada”, żołnierzem AK, powstańcem warszawskim, którego ojciec – chor. Wacław Piasecki z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, został zamordowany przez sowietów.
Dzisiejsze uroczystości zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie wraz z Stowarzyszeniem Katyń, a także 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną.
Wspomnienie o zamordowanych przez zbrodniczy, sowiecki, terror – pozostanie w naszych sercach, a nasze pokolenie nie spocznie w ukazywaniu prawdy o zgładzonych obrońcach naszej Ojczyzny.
Cześć Ich pamięci!

Fot. Anna Nieradka – Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz ZŻNSZ Okręg Szczecin

 

Comments are closed.