Komunikat: Powołanie Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Tadeusz 7 marca 2017 0
Komunikat: Powołanie Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Publikujemy ten poniższy Komunikat oraz informacje:
1. KOMUNIKAT:
Powołanie Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Informujemy, że członkowie NSZ-Nowe Pokolenie, jako członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin złożyliśmy wniosek do Zarządu Okręgu Szczecin ZŻ NSZ o powołanie Koła Chicago ZŻ NSZ.
Zarząd Okręgu Szczecin przychylił się do naszego wniosku i powołał Koło Chicago ZŻ NSZ.
To dla nas nobilitacja, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Czujemy się zaszczyceni, że jako Koło Chicago możemy nawiązywać do dziedzictwa i ideałów żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Będziemy z zaangażowaniem kontynuować pracę Związku Żołnierzy NSZ w Stanach Zjednoczonych na rzecz kultywowania tradycji i przechowywania depozytu ideałów NSZ oraz propagowania wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
Z dniem dzisiejszym nazwa „Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago” przestaje obowiązywać.
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Koła Chicago ZŻ NSZ
Arkadiusz Cimoch

Przedtem też przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin podana została informacja:

W lutym 2017 r., na wniosek dziesięciu członków Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, mieszkających i działających w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zarząd Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, na podstawie odpowiednich zapisów Statutu Związku, podjął decyzję o powołaniu koła Związku w Chicago. Struktura ta, tj. Koło Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wchodzi w skład Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.
1 marca 2017 r., na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Koła Chicago Związku Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE, wybrany został Zarząd Koła Chicago ZŻ NSZ. Poszczególne funkcje w Zarządzie Koła pełnią:
Przewodniczący:
Kol. Arkadiusz Cimoch
Sekretarz:
Kol. Marcin Stępień
Skarbnik:
Kol. Karol Buczakowski
Życzymy Koleżeństwu zza oceanu owocnej, narodowej, pracy, na rzecz upamiętniania czynu zbrojnego Narodowych Sił Zbrojnych oraz upowszechniania i wprowadzania w czyn idei NSZ.
CWP!

Image may contain: text
No automatic alt text available.

Comments are closed.