Spotkania z Kombatantami – Żołnierzami Wyklętymi – 30 lipca 2016 r.

Tadeusz 2 sierpnia 2016 0
Spotkania z Kombatantami – Żołnierzami Wyklętymi – 30 lipca 2016 r.

Umieszczamy realcję kolegi Bartłomieja Ilcewicza z kilku spotkań tego dnia umieszczonych na stronie: https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Narodowych-Si%C5%82-Zbrojnych-Okr%C4%99g-Szczecin-277459875795637/

30 lipca 2016 r. przedstawiciele Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin odwiedzili kombatantów, Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy podziemia niepodległościowego, walczącego zarówno z niemieckim, jak i sowieckim i komunistycznym okupantem. Na początku odwiedziliśmy w Darłowie ppor. Aleksandra Gabriela ps. „Leszek Czarny”, żołnierza, łącznika, kuriera i zaopatrzeniowca na placówce Puchaczów (obecnie woj. Lubelskie), który walczył w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowych Siłach Zbrojnych, któremu członkowie Zarządu Głównego ZŻNSZ (kol. Grzegorz Kozak i kol. Bartłomiej Ilcewicz) przekazali i wręczyli medal Pro Patria, przyznany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Byli z nami także działacze i sympatycy Okręgu Szczecin ZŻNSZ z Koszalina i Sławna (szczególne podziękowania dla kol. Łukasza Suchanowskiego za dodatkową opiekę nad kombatantem).
Następnie udaliśmy się do Reska, gdzie odbyło się partyzanckie ognisko, dedykowane obchodzącemu 95. rocznicę urodzin ppor. Wiktorowi Sumińskiemu ps. „Kropidło”, Żołnierzowi Wyklętemu, walczącemu zarówno podczas okupacji niemieckiej, jak i okupacji sowieckiej i komunistycznej na terenie powiatu gostynińskiego, w szeregach Ruchu Oporu Armii Krajowej. Przekazaliśmy p. Wiktorowi życzenia i kwiaty od Okręgu Szczecin ZŻNSZ. Dziękujemy za zaproszenie organizatorowi uroczystości – Echo Żołnierzy Wyklętych.
Na koniec udaliśmy się do Sienna Dolnego, gdzie odwiedziliśmy p. mjr. Andrzeja Kiszkę ps. „Dąb”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej – Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, najdłużej obecnie żyjącego, a zarazem najdłużej ukrywającego się Żołnierza Wyklętego (do 1961 r.), walczącego na terenie Lasów Janowskich, południowo – zachodniej Lubelszczyzny. Pan Major jest honorowym członkiem Okręgu Szczecin ZŻNSZ.
Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Fot. ZŻNSZ Okręg Szczecin

 

Comments are closed.