Uroczyste wręczenie nominacji na stopień majora dla p. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – Sienno Dolne, 12 maja 2016 r.

Tadeusz 13 maja 2016 0
Uroczyste wręczenie nominacji na stopień majora dla p. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – Sienno Dolne, 12 maja 2016 r.

Piękna i wyjątkowa uroczystość którą z ogromną radością tutaj przedstawiamy. Opis tej uroczystości oraz relację zdjęciową przekazujemy za stroną:

https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Narodowych-Si%C5%82-Zbrojnych-Okr%C4%99g-Szczecin-277459875795637/?fref=ts

 

36

 

12 maja 2016 r., w Siennie Dolnym, odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na stopień majora dla p. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”, żołnierza NOW-AK i NZW, Żołnierza Wyklętego. Wręczenie nominacji poprzedziła uroczysta Msza św. polowa, której przewodniczył ks. kan. dr Sławomir Zyga – Kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko – Kamieńskiej. Podczas Mszy św. odmówiona została m.in. modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz wręczenie nominacji na wyższy stopień wojskowy, na stopień majora Wojska Polskiego dla p. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”. Pan Major nie krył zadowolenia z faktu takiego docenienia jego walki o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Dyrektor Generalny MON – p. Bogdan Ścibut, Wicewojewoda Zachodniopomorski – p. Marek Subocz, zastępca dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – płk. Tomasz Piotrowski oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie – dr hab. Krzysztof Kowalczyk. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – wiceprezes ZG – kol. Grzegorz Kozak oraz sekretarz ZG – kol Bartłomiej Ilcewicz, będący również w Zarządzie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Licznie zebrała się rówież lokalna społeczność wraz z przedstawicielami gminy oraz starostw powiatowych. Sporo też przybyło gości ze Szczecina i innych miast województwa. Uroczystość odbyła się w Ogólnopolskim Dniu Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego, ustanowionego na 12 maja przez Zarząd Gówny ZŻNSZ.

Uroczystość była także okazją do poznania historii Pana Majora, jego walki o niepodległość Polski a także integrację lokalnego społeczeństwa, m.in mieszkańców Sienna Dolnego i okolicznych wsi przy wspólnym ognisku. Wielu uczestników wydarzenia podkreślało doniosłość uroczystości i rangę nominacji dla Pana Majora.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w organzacji uroczystości, w szczególności osobom zaangażowanym w projekt – Operacja „ECHO”, okolicznym mieszkańcom, a także osobom, które na co dzień zajmują się i opiekują Panem Majorem.


O Panu Majorze nie zapomnimy! Cześć i chwała Bohaterom!

 

Fot. Okręg Szczecin ZŻNSZ (Robert Kozak)

1 236 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
A teraz już tylko kolejne piękne zdjęcia dokumentujące tamten już historyczny dzień. Relacja przygotowana przez kolegę Adama Czarniawskiego:
No i na zakończenie ralacja z tej uroczystości w Polskim Radiu Szczecin:

Comments are closed.