VIII RAJD „BARTKA” – RELACJA Z PODBESKIDZIA.

admin 7 maja 2012 3
VIII RAJD „BARTKA” – RELACJA Z PODBESKIDZIA.

W tym roku, po raz ósmy odbył się Rajd „Bartka”. Rajd zorganizowany został przez Zespół Szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej oraz Międzyszkolny Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Patronat honorowy nad Rajdem objęli: Stanisław Pięta – Poseł na Sejm RP, prof. Ryszard Legutko – Poseł do Parlamentu Europejskiego, a także prof. dr hab. Wojciech Roszkowski. Całością Rajdu kierował Maurycy Rodak.

Ideą Rajdu jest upamiętnienie i oddanie czci bohaterskim żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, w szczególności zaś osobie Henryka Flame ps. „Bartek”, który m.in. dowodził oddziałom NSZ na Podbeskidziu. W tegorocznej edycji Rajdu, na szlak wyruszyło ok. 70 osób pochodzących m.in. z Bielska – Białej, Czechowic – Dziedzic, Kalnej.

Grupa osób przyjechała także z naszego miasta – Szczecina. Były to osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działalność Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Grzegorz, Robert, Bartek, Maciej, Mariusz, Robert oraz najmłodsza uczestniczka Rajdu – dziewięcioletnia Kamila, wzbudzili duże, pozytywne zaskoczenie oraz podziw dla decyzji przyjazdu z tak odległego od Podbeskidzia miasta.

Udział w Rajdzie brali uczniowie szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, strzelcy ze Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej, członkowie grup rekonstrukcji historycznych, a także przedstawiciele okręgów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – w tym najliczniejsze przedstawicielstwo stanowiła wspomniana wyżej grupa ze Szczecina.

2 maja, wczesnym rankiem, uczestnicy Rajdu „Bartka” wyruszyli z Wapienicy (okolice Bielska Białej) kierując się na położoną na 917 m. Błatnią, gdzie znajduje się schronisko. W dalszej części szlak prowadził m.in. przez Brenną, Stary Groń, Trzy Kopce Wiślańskie do Wisły Głębce. Wyśmienita pogoda, momentami wręcz upał, towarzyszyła rajdowiczom przez 12 godzin górskiej wędrówki. Po dotarciu na miejsce stacjonowania uczestników Rajdu – parafii Znalezienia Krzyża Świętego – odbyło się, połączone z integracją, pieczenie kiełbasek i pokaz filmu (wyświetlanego m.in. w Szczecinie – „Historia Roja” o żołnierzu NSZ – NZW Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, ps. „Rój”).

Następnego dnia odbyła się defilada ulicami Wisły, która nawiązywała do wydarzeń z 3 maja 1946 roku, kiedy to pod dowództwem Henryka Flame, ps. „Bartek”, kilkaset żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wkroczyło do uzdrowiskowej Wisły i pod okiem obezwładnionych komunistów odbyło ponad dwugodzinną defiladę, upamiętniającą m.in. Święto Konstytucji 3 Maja. Wyczyn kapitana Flamego i jego żołnierzy był ewenementem w ówczesnych krajach tzw. „demokracji ludowej”. Po defiladzie odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie modlono się w intencji śp. kpt. Henryka Flame oraz zamordowanych przez reżim komunistyczny żołnierzy NSZ. Następnie, na dziedzińcu przykościelnym, odbyły się uroczystości w trakcie których kilkunastu kandydatów złożyło przysięgę i zostało włączonych w grono strzelców ze Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej. Odbył się także uroczysty apel poległych. W uroczystościach wziął udział Poseł na Sejm RP – Stanisław Pięta, który także przeszedł trasę Rajdu „Bartka” oraz delegacja NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Całość uświetniał także sztandar Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Okręgu Żywiec.

Po uroczystościach odbył się konkurs wiedzy historycznej, którego tematem przewodnim było zbrojne podziemie niepodległościowe Podbeskidzia (lata II wojny światowej i powojenne). Konkurs odbył się pod okiem nauczycieli historii z miejscowych szkół. Zwycięzcami konkursu zostali: Aleksandra Pleśniak z VI LO w Bielsku – Białej oraz Jacek Gębala z Gimnazjum nr 9 w Bielsku – Białej. Warto przy tej okazji odnotować, iż trzecie miejsce w konkursie dla szkół ponad gimnazjalnych, zajął uczestnik Rajdu „Bartka” ze Szczecina, uczeń szczecińskiego XII LO – Mariusz Trumpiel.

Tegoroczna, ósma edycja Rajdu „Bartka” przyciągnęła kilkadziesiąt osób, które zdecydowały się na wędrówkę górską nie tylko dla walorów turystycznych ale przede wszystkim, co warte podkreślenia, by w sposób patriotyczny uczcić osobę Henryka Flame, ps. „Bartek” oraz żołnierzy z Narodowych Sił Zbrojnych. Wymiar wychowawczy i edukacyjny, podkreślany podczas Rajdu, idący w parze z wyraźnym zainteresowaniem młodych ludzi przedsięwzięciem, jest niewątpliwym sukcesem organizatorów. Nadzieją i dumą napawa także fakt uczestnictwa w rajdzie kilkuosobowej grupy ze Szczecina (7 osób), reprezentującej m.in. Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Mamy nadzieję, że za rok, w IX Rajdzie „Bartka” ekipa szczecińska będzie nie mniej liczna!

Bartłomiej Ilcewicz
Klub Myśli Swobodnej
Okręg Szczecin ZŻ NSZ

3 komentarze »