Odsłonięcie tablicy ofiar mordów komunistycznej bezpieki w Szczecinie.

Tadeusz 19 czerwca 2015 0
Odsłonięcie tablicy ofiar mordów komunistycznej bezpieki w Szczecinie.

W dniu 18 czerwca, na gmachu byłego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a obecnie Komendy Policji w Szczecinie, odsłonięto tablicę poświęconą tym, którzy w tym budynku byli przesłuchiwani, torturowani i mordowani przez komunistyczną bezpiekę w tzw. powstaniu antykomunistycznym po II wojnie światowej (m.in. żołnierzom Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”).

Tablica powstała z inicjatywy Ryszarda Staszkiewicza ps. „Ryś”, żołnierza 6. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.

W obecności pocztów sztandarowych, w tym również pocztu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin oraz warty honorowej wojska i policji, odbyły się okolicznościowe przemówienia inicjatora tablicy oraz przedstawiciali: IPN, władz miasta Szczecin oraz policji. Następnie ks. proboszcz Katedry św. Jakuba poprowadził modlitwę. Na zakończenie złożono kwiaty.

W spotkaniu oprócz licznej rzeszy członków organizacji kombatanckich Szczecina, w tym członków Swiatowego Związku Zołnierzy AK i przedstawicieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych udział wzięli reprezentanci Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Narodowo-Radykalnego. Szczególnie cieszy obecność przedstawicieli młodego pokolenia Polaków w tego typu wydarzenia, o których teraz już tylko można sobie przeczytać w prawdziwych źródłach historycznych, a których naoczni świadkowie jeszcze przecież żyją.

Chociaż w taki sposób Szczecin po wielu latach uczcił to miejsce niszczenia wolności i suwerenności państwa polskiego; tak haniebne dla powojennej Polski i ciągle przypominające lata postsowieckiej okupacji na terenach Kresów Zachodnich Rzeczypospolitej.

Chwała Żołnierzom Wyklętym!

 

Zdjęcia: Kamila Dowgwiłło

2015-06-18 10.33.28 2015-06-18 10.33.45 2015-06-18 10.36.03 2015-06-18 10.37.28 2015-06-18 10.39.53 2015-06-18 10.46.02 2015-06-18 10.53.48 2015-06-18 11.00.25 2015-06-18 11.08.10 2015-06-18 11.08.44 2015-06-18 11.10.32

Comments are closed.