II Pielgrzymka Młodzieży Narodowej na Jasną Górę – 21marca 2015.

Tadeusz 31 marca 2015 0
II Pielgrzymka Młodzieży Narodowej na Jasną Górę – 21marca 2015.

 

 

21 marca 2015 r. odbyła się II Pielgrzymka Młodzieży Narodowej na Jasną Górę. Przed tron Pani Jasnogórskiej zjechało się z każdej niemal strony naszej Ojczyzny blisko 1,5 tys., głównie młodych ludzi, reprezentujących m.in. Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo – Radykalny, członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych grup szeroko pojętego Ruchu Narodowego i szeroko pojętej prawicy.

Po raz drugi w Pielgrzymce Młodzieży Narodowej na Jasną Górę wzięli udział przedstawiciele Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, tworząc m.in. poczet sztandarowy. Chorągiew brała udział w uroczystej Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w spotkaniu młodzieży narodowej w sali o. Kordeckiego, a także w Apelu Jasnogórskim, stojąc tuż przed obliczem Pani Jasnogórskiej.

Tuż po Apelu Jasnogórskim odbył się przemarsz uczestników Pielgrzymki pod pomnik Nieznanego Żołnierza, który znajduje się przy wejściu na Błonia przed Klasztorem ojców Paulinów. Po drodze złożone zostały kwiaty przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka, nauczyciela wiary katolickiej wielu pokoleń naszego Narodu.

Cała Pielgrzymka miała niezwykle doniosły charakter, czuć było ducha polskości a na bardzo wielu twarzach narodowo – katolickiej młodzieży widać było entuzjazm, połączony z chęcią do dalszej pracy dla Ojczyzny i Narodu Polskiego. Młodzi ludzie pamiętają także o spuściźnie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz całego podziemia narodowego. Pamiętają o ich walce o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę. Wielką Polskę. Cześć i chwała tym żołnierzom! CWP!

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin's photo.
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin's photo.
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin's photo.
Artykuł opublikowany za: https://www.facebook.com/pages/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Narodowych-Si%C5%82-Zbrojnych-Okr%C4%99g-Szczecin/277459875795637?fref=ts

 

Comments are closed.