Czas na politykę fraktalną

admin 6 kwietnia 2014 0

Partia nie jest i nie musi być jedynym sposobem na konsolidację myśli politycznej. Można także sobie wyobrazić prowadzenie efektywnej polityki przez grupy rozproszone tzw. zwolenników idei wykorzystujących atuty komunikacji, kreatywności i chęci współdziałania pro publico bono zamiast siły parlamentarnej, samorządowej, finansowej i ambicjonalnej organizacji sformalizowanej. Najbardziej efektywne jest postawienie na młodych, innowacyjnych, sprytnych, odważnych, kreatywnych, skutecznych i społeczników reprezentujących wartości warte naśladowania. By zniszczyć system nie trzeba wychodzić na ulicę, wystarczy działać masowo, na wszystkich frontach ale nie gadając a uderzając celnie w najsłabsze punkty. W miarę rozbijania systemu kolejne punkty będą się ujawniać, a uderzenie będzie coraz potężniejsze. Słonia można zakłóć szpilką, musi być tylko odpowiednia ilość szpilek.

 

 

fraktale_10

1. na rynku politycznym działa kilkumilionowa liczba uczestników, którzy niezależnie od siebie oceniają działania polityczne, pod względem spełniania ich oczekiwań mających prowadzić do szczęśliwego życia.
2. pojedynczy uczestnik nie jest w stanie wpłynąć swoim działaniem na kształt polityki
3. informacje istotne dotyczące polityki są ogłaszane niezależnie od siebie lub w formie zmanipulowanej jako konwergentny przekaz mainstreamowy.
4. wszyscy uczestnicy są powszechnie i w tym samym czasie narażeni na konwergentną mistyfikację i dezinformację mającą sprowokować Polaków do zamierzonych działań
5. wszyscy uczestnicy otrzymują w tym samym momencie informacje istotne stanowiące przeciwwagę lub komentarz dla zaimplementowanej przez mainstream szerokopasmowej trucizny manipulacyjnej
6. nie istnieją żadne opłaty związane ze zdobywaniem, otrzymywaniem i rozpowszechnianiem informacji
7. uczestnicy wykorzystują Internet (blogosfera, fora, portale społecznościowe, poczta elektroniczna), telefony, radio, prasę, biuletyny, gify oraz organizują spotkania osobiste celem błyskawicznego przekazywania sobie informacji istotnych, oraz ich rzeczowych analiz, promowania działań korzystnych, konsolidacji myśli i kreowania akcji o charakterze politycznym lub społecznym
8. Uczestnicy konsolidują się wokół 1 lub 2 konkretnych spraw stanowiących zauważalną ulgę finansową dla dużej grupy społecznej, realizują ustalony sposób działania w świecie rzeczywistym celem egzekucji swoich praw kosztem systemu, weryfikują rozwiązania i sprawdzone rekomendują innym wszelkimi kanałami jednocześnie poszukując kolejnych wspólnych działań prospołecznych, a niszczących system
9. uczestnicy rozpoznani jako najaktywniej realizujący korzystne dla społeczeństwa działania otrzymują błyskawiczne wsparcie pozostałych uczestników
10. wszyscy uczestnicy działają w sposób pozornie skoordynowany, ale w istocie indywidualny i przy ciągłej ewaluacji procesu
11. Coraz większa liczba uczestników przenosi kolejne działania wirtualne na poziom realny, a działania realne wspiera coraz więcej osób w sposób realny i wirtualny
12. Najaktywniejsi organizatorzy działań lub najbardziej kreatywni twórcy skutecznych modeli walki ze złym systemem stają się naturalnymi reprezentantami społeczności (społeczeństwa)
13. Następuje publiczna konfrontacja (Internet) dokonań osób skutecznych i aktywnych, pożytecznych społecznie z dokonaniami zawodowych polityków, realizacją przez nich obiecanych w wyborach działań – zakończona zdemaskowaniem kłamców i szkodników
14. Osoby, które zwyciężyły w konfrontacji przedkładają pod ocenę publiczną kompleksowy planu działań dezaktywujących skostniały i zły system, z podziałem na role i z precyzyjnym harmonogramem wdrażania
15. Po akceptacji większości fraktalnych grup, podgrup i środowisk przygotowywany jest program wyborczy i organizowany komitet oraz zamykana kompletna lista wyborcza ustalana przez Internautów i inne aktywne środowiska. Zabezpieczeniem realizacji działań jest podpisanie przez kandydatów kontrakt z wyborcami mający charakter przyrzeczenia publicznego oraz podpisane zobowiązanie zrzeczenia się mandatu w przypadku sprzeniewierzenia złożonym obietnicom i interesom swoich wyborców

Jeśli fraktalna polityka jest efektywna, wtedy ruch wywiera zauważalny wpływ na rzeczywistość polityczną. By to nastąpiło muszą zostać zrealizowane następujące założenia:

1. ruch fraktalny składa się z użytkowników nie zorientowanych na karierę polityczną

 

2. ruch fraktalny nie jest utożsamiany z jedną opcją polityczną, a tym bardziej przez nią koordynowany i prowadzony

 

3. ruch fraktalny działa w każdej przestrzeni życia politycznego,

 

4.ruch fraktalny może mieć liderów ale nie podlega żadnym strukturom sformalizowanym

 

5. ruch fraktalny jest forpocztą kreatywności

 

6. ruch fraktalny działa nie tylko politycznie,

 

7. ruch fraktalny jest agresywny, nieprzewidywalny i ciagle się rozrasta,

 

8. ruch fraktalny korzysta ze wszystkich możliwości marketingu wirusowego i szeptanego,

 

9. ruch fraktalny korzysta ze wszystkich możliwości intelektualnych, czasowych i zawodowych swoich uczestników,

 

10. ruch fraktalny tworzy modę, metodę, przełamuje stereotypy i nobilituje jego uczestników,

 

11. ruch fraktalny działa zadaniowo – się nie nazywa, nie ma siedziby i pieniędzy,

 

12. ruch fraktalny wykorzystuje każdą okazję skoordynowanego wpływu na politykę,

 

13. ruch fraktalny nie traktuje wszystkiego poważnie, tylko rzeczy poważne,

 

14. ruch fraktalny nie ma na celu naprawy systemu, ale jego zniszczenie i zbudowanie od podstaw państwa w służbie obywateli.

 

Tomasz Parol

Co to jest po fraktalsku  “securitate”?

Niech tata sobie zapali?


Tomasz Parol

 

Article source: http://3obieg.pl/teoria-polityki-fraktalnej

Comments are closed.