I Zjazd Ruchu Narodowego w Zachodniopomorskim

admin 5 grudnia 2013 0
I Zjazd Ruchu Narodowego w Zachodniopomorskim

7 grudnia 2013 roku odbędzie się I Zjazd Ruchu Narodowego – Zachodniopomorskie. Będzie on miał miejsce w Centrum Szkolenia Morskiego „Zenit” na ulicy Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. Zjazd rozpocznie się o godzinie 11:00 modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych oraz odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Organizatorem Zjazdu Ruchu Narodowego w naszym regionie są organizacje go tworzące czyli między innymi Brygada Zachodniopomorska Obozu Narodowo-Radykalnego, Zachodniopomorski Okręg Młodzieży Wszechpolskiej, lokalne struktury Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” czy organizacje lokalne, takie jak Narodowy Koszalin, Narodowy Kołobrzeg lub Narodowe Świnoujście. Wstęp na wydarzenie jest wolny i otwarty dla każdego zainteresowanego działalnością Ruchu Narodowego.

I Zjazd Ruchu Narodowego – Zachodniopomorskie składać się będzie z trzech części. Pierwszą część stanowią przemówienia członków Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, kolegów Tomasza Pałasza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej oraz Sylwestra Chruszcza, który jest jednocześnie przedstawicielem zachodniopomorskich struktur Ruchu. Głos zabierze również przedstawiciel RN z ramienia Obozu Narodowo-Radykalnego, kol. Artur Zienkiewicz. Przedstawią oni między innymi powód organizacji Zjazdów oraz przeprowadzanego na nich referendum, a także wyjaśnią znaczenie tzw. „Deklaracji 50%”. Pozostałymi osobami, które wygłoszą swoje krótkie przemówienia, będą między innymi: gość honorowy Zjazdu, kombatant Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, p. Waldemar Gałuszko, a także inne osoby, o których będziemy informowali na bieżąco.

Drugą częścią Zjazdu będzie referendum w sprawie ewentualnego startu Ruchu Narodowego w zbliżających się wyborach do parlamentu europejskiego. W czasie referendum delegaci odpowiedzą na dwa pytania: „Czy jesteś za wystawieniem przez Ruch Narodowy komitetu wyborczego podczas kampanii wyborczej do europarlamentu w roku 2014?” oraz „Czy w przypadku startu Ruchu Narodowego w wyborach do europarlamentu, jesteś za zastosowaniem wobec wszystkich kandydatów z list Ruchu <Deklaracji 50%>?”. Swój głos za lub przeciw oddać mogą tylko zgłoszeni do niego działacze organizacji wchodzących na danym terenie w skład struktur Ruchu Narodowego. Wyniki referendum ze Zjazdu Ruchu Narodowego – Zachodniopomorskie podane będą niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów.

Ostatnim z punktów Zjazdu będzie przedstawianie organizacji tworzących Ruch Narodowy – Zachodniopomorskie w naszym województwie. Brygadę Zachodniopomorską Obozu Narodowo-Radykalnego przedstawi jej koordynator, kol. Tomasz Dorosz, Okręg Zachodniopomorski Młodzieży Wszechpolskiej Prezes Okręgu kol. Adam Wyszyński, Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kol. Marcin Sajniak, wojewódzkie struktury Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” kol. Tomasz Gonciarz, Narodowe Świnoujście kol. Michał Piskorz, który jest także członkiem Zarządu Brygady Zachodniopomorskiej ONR, a Narodowy Kołobrzeg kol. Piotr Zduńczyk, który jest pełnomocnikiem kołobrzeskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej. Zjazd zostanie zakończony sztandarową pieśnią Ruchu Narodowego czyli Hymnem Młodych.

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/272140072910815/

Serdecznie zapraszamy!

Ruch Narodowy – Zachodniopomorskie

Comments are closed.