Ruch Narodowy – Koszalin: Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

admin 19 czerwca 2013 0
Ruch Narodowy – Koszalin: Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

18 czerwca 2013 roku w koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład Leszka Żebrowskiego, którego tematem była „Wymiana elit w Polsce po 1944 roku”. Organizatorem spotkania było Koszalińskie Towarzystwo Historyczne „Historius” przy współpracy z Civitas Christiana Koszalin i Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. W wykładzie wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele Ruchu Narodowego z Koszalina, którzy zrzeszeni są w koszalińskim oddziale Obozu Narodowo-Radykalnego i Narodowym Koszalinie. Zbierali oni wśród zgromadzonych podpisy pod ustawę antyaborcyjną.

Leszek Żebrowski jest polskim historykiem, ekonomistą i publicystą. Publikuje m.in. w Naszym Dzienniku, Naszej Polsce i na portalu pch24. Specjalizuje się w historii Narodowych Sił Zbrojnych. Ostatnio został członkiem Grupy Doradców Ruchu Narodowego. Wykład dotyczył mechanizmów „obcięcia głowy” Polsce – zniszczeniu elit naszego państwa i zastąpieniu ich działaczami komunistycznymi, a także konsekwencji tej sytuacji dla naszego współczesnego państwa. Od początku II Wojny Światowej Hitler, jak i Stalin starali się zabić nasze elity – stąd właśnie mord w Katyniu i innych miejscach kaźni. Na skutek ich działań wojnę przeżyło tylko 70 tysięcy Polaków z wyższym wykształceniem, co w sytuacji naszego dużego narodu było naprawdę liczbą niewielką. Po wojnie komuniści w Polsce mieli ułatwione zadanie we wprowadzaniu tego zbrodniczego systemu. Mimo tego komuniści musieli zamordować 100 tysięcy osób, żeby zainstalować komunizm w Polsce. Jest to prawdziwy dramat, nie tylko rodzin pomordowanych, którzy nawet nie znają miejsca ich pochówku, ale także całego narodu, gdyż pomordowane elity nie zostawiły po sobie następców. Wiąże się to z obecnym stanem naszego państwa, w którym świadomość narodowa zaczęła się odradzać dopiero w młodym pokoleniu, wykształcenie nowych elit dopiero się rozpoczęło i tylko ono może zapewnić w naszym kraju normalność. Ruchem, który chce do działania na rzecz Ojczyzny zmobilizować to młode pokolenie, jest Ruch Narodowy.

Kolejnym problemem naszego kraju jest to, że po roku 1989 wydawało się naturalne, że trzeba rozliczyć komunizm. Niestety nie zrobiono tego, dzięki niejasnej umowie w Magdalence, dzięki Okrągłemu Stołowi i grubej kresce – komuniści nie zostali osądzeni ani moralnie ani prawnie. Trzeba sobie zadać pytanie czemu Adam Michnik ostentacyjnie pije wódkę z Urbanem, czemu klepie Kiszczaka po ramieniu, czemu nazywa Jaruzelskiego człowiekiem honoru. Na te pytania trzeba odpowiedzieć. Dopiero rozliczenie okresu komunistycznego może przynieść naszemu krajowi normalność. Pan Leszek Żebrowski wyraził nadzieję, że odrodzenie narodowe dokonuje się właśnie teraz dzięki Ruchowi Narodowemu, podkreślił także to, jak ważna jest praca u podstaw, uświadamianie członków własnej rodziny oraz znajomych, czytanie książek i nauka historii. Tylko dobrze zorganizowani, zjednoczeni w słusznej walce możemy wygrać nad „elitami” okrągłostołowymi. Dlatego w Ruchu Narodowym odrodziło się hasło – „Czytać! Słuchać! Walczyć!”.

Ruch Narodowy – Koszalin

Comments are closed.